Peres képviselet

  • Német Szövetségi Köztársaság területén székhellyel rendelkező bank alperesi képviselete kártérítési igény miatt polgári perben. Pertárgyérték: 6.000.000,- Ft
  • Magyar hitelintézet felperesi képviselete polgári perben kölcsönkövetelés biztosítékául szolgáló fedezeti ingatlan elvonása miatt. Pertárgyérték: 115.000.000,- Ft és 50.000.000,- Ft.
  • Magyar hitelintézet alperesi képviselete kártérítési igény miatt polgári perben. Pertárgyérték: 40.000.000,- Ft.
  • Magyar hitelintézet felperesi képviselete kölcsönkövetelés adósával és készfizető kezessel szemben. Pertárgyérték: 5.000.000,- Ft.
  • Magyar húsipari termékeket forgalmazó társaság felperesi képviselete szállítási szerződés szerint rögzített vételár megfizetésére irányuló perben. Pertárgyérték: 1.126.595,- Ft.
  • Indiai tulajdonban álló, magyar kereskedő társaság alperesi képviselete szavatossági igény érvényesítése iránt indított perben.
  • Osztrák tulajdonú, nemzetközi építőipari nagykonszern felperesi képviselete szerződésszegéssel okozott kár megtérítésére irányuló perben. Pertárgyérték: 105.000.000,- Ft.
  • Magyar magánszemély felperesi képviselete klinikát fenntartó egyetemmel szemben műhiba miatt nem vagyoni kártérítés érvényesítése iránti perben. Pertárgyérték: 20.000.000,- Ft.
  • Magyar projektcég felperesi képviselete meghiúsult PPP-típusú szerződés miatt elszámolás és kártérítés érvényesítése iránti perben. Pertárgyérték: 476.000.000,- Ft.
  • Magyar projektcég felperesi képviselete meghiúsult PPP-típusú szerződés miatt elszámolás és kártérítés érvényesítése iránti perben. Pertárgyérték: 822.000.000,- Ft.