Építőipar

  • Magyar tulajdonosi hátterű építőipari cég peren kívüli képviselete osztrák megrendelővel kialakult magasépítési jogvitában: Ügyérték: 5.300.000.000,Ft.
  • Fővállalkozási szerződés szerkesztése, felülvéleményezése megbízó, mint megrendelő részére.
  • Szakvélemény francia hátterű építőipari vállalat részére megrendelő által érvényesített szavatossági igénnyel kapcsolatban. Ügyérték: 883.000.000,Ft.
  • Vasútpálya korszerűsítésével összefüggő alvállalkozói szerződés jogi felülvéleményezése.
  • Alvállalkozó peren kívüli képviselete szerződésszerű teljesítést vitató megrendelővel szemben.