Bankügyletek

 • Hitelintézet hitelezői képviselete szövetkezeti hitelintézet végelszámolása, majd felszámolása során. Jogutódlási és követelés-átruházási szerződések szerkesztése. Ügyérték: 663.000.000,- Ft.
 • Hitelszerződésekből eredő kötelezettségek átruházása új adósra, hitelintézet képviselete, okiratszerkesztés. Ügyérték: 169.000.000,- Ft.
 • Hitel- és kölcsönszerződés, kapcsolódó biztosítéki szerződések szerkesztése hitelintézet részére.
 • Hitelintézet vállalati és lakossági hitel- és kölcsönszerződéseinek teljes jogi átvilágítása, kiegészítése és módosítása.
 • Hitelintézet belső szabályzatainak átvilágítása, kiegészítése és módosítása.
 • Konzorciumi hitelszerződések szerkesztése hitelintézet konzorciumi tagok részére.
 • Hitelintézet kiszervezési tevékenységére vonatkozó szabályok felülvizsgálata és módosítása.
 • Refinanszírozási szerződéses konstrukció kidolgozása faktoring társaság részére.
 • Határon átnyúló faktoring ügyletben visszkereseti jog érvényesítése szállítóval szemben.
 • Hagyományos és hitelbiztosítással fedezett faktoring szerződéses konstrukció kidolgozása több faktoring társaság részére.
 • Termelőeszköz finanszírozási szerződéses láncolat elkészítése faktoring társaság részére.